Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.53.02:006.83"324":631.563.9

Ящук Н.О.

АМІЛОЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ЗАЛЕЖНО ВІД ФАКТОРІВ ВИРОЩУВАННЯ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ

Національний університет біоресурсів і природокористування УкраїниКиїв, Героїв оборони 13, 03041

UDC 631.53.02:006.83"324":631.563.9

Yashchuk N.

AMYLOLYTIC ACTIVITY OF WHEAT GRAIN DEPEND ON FACTORS OF GROWING AND DURATION OF STORAGE

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Heroyiv Oborony 13, 03041

Досліджено вплив попередників, систем землеробства та тривалості зберігання на амілолітичну активність зерна пшениці озимої сорту     Поліська 90. Встановлено статистично значущий вплив на зміну числа падання усіх факторів з найбільшим впливом терміну зберігання за попередника кукурудзи на силос.

Ключові слова: зерно пшениці озимої, амілолітична активність, фактори вирощування, тривалість зберігання.

The influence forecrop, factors of growing and duration of storage on the amylolytic activity of winter wheat varieties Poliska 90 was established. A statistically significant effect on the change in number of falling all the factors with greatest influence on the duration of storage with forecrop was maize which used on silage was founded.

Key words: winter wheat, amylase activity, growing factors, duration of storage.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>