Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.16:631.5:631.4

Бобер А.В.

Динаміка якості зерна ЯЧМЕНЮ ЯРОГО вирощеного за різних систем основного обробітку ґрунту в процесі зберігання

Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, Героїв Оборони, 13, 03041

UDC 631.16:631.5:631.4

A. Bober

DYNAMICS of grain quality of spring barley growned at the different systems of soil tillage during its storage

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, Heroyiv Oborony, 13, 03041

 В даній статті наведено результати досліджень щодо впливу систем основного обробітку ґрунту на динаміку якості зерна ячменю ярого у процесі зберігання.

Ключові слова: ячмінь, зерно, якість, білок, крохмаль, натура, зберігання, системи основного обробітку ґрунту.

The results of studies on the influence of soil tillage systems on the dynamics of grain quality of spring barley during its storage are presented in this paper.

Keywords: barley, grain quality, proteins, starch, grain unit, storage, tillage systems of soil.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>