Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 631.5:635.21 «324»

Новицька Н.В., Піскуровський С.Л.

ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ ПІДЗИМНОЇ КАРТОПЛІ  В ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Національний університет біоресурсів і природокористування України Київ, вул. Героїв Оборони 15, 03027 

UDC 631.5:635.21 «324»

Novictskaya N., Piskyrovskii S.

EXPERIENCE OF GROWING THE CROPS IN AUTUMN STEPPE  OF UKRAINE

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine Kyiv, str. Heroes of 15, 03027

Відображено результати дослідів з підзимним висаджуванням картоплі в умовах західного Лісостепу України. Вищий урожай ранньої картоплі сорту Аріель було отримано висаджуванні восени на глибину 14 см позеленілими бульбами – 185 кг з 1 сотої га, що в перерахунку на гектарну площу дорівнює 18,5 т/га. Вміст крохмалю в порівнянні з контролем висадженим навесні був вищий на 2,4 %.

Ключові слова: картопля,строки садіння, врожайність, вміст крохмалю.

Shows the results of experiments with autumn planting potatoes in the western steppe of Ukraine. High yield of early potato varieties Ariel received landing fall to a depth of 14 cm green with tubers - 185 kg of one hundredth of 1 ha, which in terms of hectare area is 18.5 t / ha. The starch content compared to the control planted in spring was higher by 2.4%.

Key words: potatoes, planting dates, crop yield, starch content.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>