Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 636.22./28.082.611.69
Писаренко А. В.
МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИМЕНІ КОРІВ ЧЕРВОНОЇ СТЕПОВОЇ ПОРОДИ
Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства
Херсонська обл., Асканія-Нова, Червоноармійська 1, 75230
UDC 636.22./28.082.611.69
Pysarenko A. V.
MORPHOFUNCTIONAL PROPERTIES OF COWS udder OF Red Steppe breed
Ascania Nova Institute of Animal Breeding in the Steppe Regions named after M. F. Ivanov - National Scientific Selection-Genetics Center for Sheep Breeding
Kherson province, Ascania Nova, Chervonoarmiyska Street 1, 75230
 

Анотація. Проведена оцінка морфологічних та функціональних показників вимені корів-первісток червоної степової породи, отриманих при чистопородному розведенні та поліпшенні англерською породою. Встановлено відповідність досліджуваних ознак вимогам машинного доїння та виявлено позитивні кореляційні зв'язки між морфофункціональними показниками вимені та рівнем надою корів.

Ключові слова: червона степова порода, морфофункціональні властивості вим’я, надій, кореляція

Abstract. The evaluation of morphological and functional parameters of first-calf heifer udder of Red Steppe breed, obtained in pure breeding and improvement Angler breed is presented. Studied traits found matching the requirements of machine milking and found a positive correlation between morphofunctional parameters of the udder and the level of milk yield of cows.

Key words: Red Steppe breed, udder morphological characteristics, yield, correlation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>