Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 631.582
Богданович Ростилав Петрович,,,,,,
УРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР КОРОТКОРОТАЦІЙНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД варіантів УДОБРЕННЯ ТА ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
R. P. Bogdanovich
Soil tillage and fertilizing effect on crop yield in short-term crop rotation

Аннотация. Досліджено вплив варіантів удобрення та обробітку чорнозему типового на врожайність та якість зерна культур короткоротаційної сівозміни. Установлено, що внесення соломи та сидератів на фоні мінеральних добрив підвищує врожайність культур.

Ключевые слова: Чорнозем типовий, урожайність, пшениця озима, кукурудза на зерно, ячмінь ярий, мінеральні добрива, солома, сидерати, обробіток грунту.

Abstract. Was to study the influence of different variants of fertilizing and soil tillage on crop yields and grain quality in short-term crop rotation. It has been established that the introduction of straw and green manure on the background of fertilizers increas

Keywords: typical chernozem, crop yields, winter wheat, maize for grain, barleys, mineral fertilizers, straw, green manure, soil tillage

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>