Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 636.2: 636.083.1
Носевич Дмитрий Константинович,Бородина Ольга Владимировна,,,,,
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ БОКСІВ ЗБІЛЬШЕНОГО РОЗМІРУ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ КОРІВ ПРИ БЕЗПРИВ’ЯЗНОМУ УТРИМАННІ
Nosevych D. K., Borodina O. V.
EFFICIENCY OF USING THE BIGGER SIZE BOXES FOR FREE STALL HOUSING SYSTEM OF DAIRY COWS

Аннотация. Вивчали ефективність застосування боксів підвищеної довжини при безприв’язному утриманні корів. Дослідження провели на молочнотоварній фермі ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького району Київської області. Бокси оцінювали за способом відпочинку тварин та природніс

Ключевые слова: корови, бокси, безприв’язне утримання

Abstract. Abstract. We studied the efficacy of boxes increased length for free stall housing system. Research conducted at the dairy farm "Ahrofort" Kagarlytsky Kyiv region. The boxes evaluated by way to rest and naturalness of movement of cows in them. Established

Keywords: dairy cows, boxes, free stall housing system

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>