УДК 63:502.211:631.95:57.08
Феделеш-Гладинець Марія Іванівна,Наумовська Олена Іванівна,Пирожкова Наталія Сергіївна,,,,
ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗМІН БІОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ АГРОСФЕРИ
Fedelesh-Gladinets M.I., Naumovska O.I., Pirozhkova N.S.
ENVIRONMENTAL ANALYSIS OF CHANGES BIOLOGICAL PROPERTIES OF SOIL COVER AHROSFERA