Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Москалик Г.Г.

Біотестування питної води

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівці, Коцюбинського 25, 58012

Moskalyk G.G.

BIOTEST OF WATER FOR DRINK

Chernivtsi National University by Y. Fedkovych,

Chernivtsi, Kotsyubinskogo 25, 58012

 Анотація. Розглянуто проблеми біотестування якості води за допомогою Lactuca sativa L. і Allium cepa L. Підібрано надійні тест-ознаки.

Ключові слова: Lactuca sativa L., Allium cepa L., біотестування, тест-ознаки

Abstract. The problems of quality water with biotests Lactuca sativa L. and Allium cepa L. has been studied. Reliable test-marks has been selected.

Key words: Lactuca sativa L., Allium cepa L., biotest, test-marks

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>