Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 57. 017 : 57. 04

Филипчук Т.В.

Вміст проліну як показник толерантності газонних трав до УФ-С випромінювання

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,

Чернівці, Коцюбинського 2, 58012

 

UDK 57. 017 : 57. 04

Fylypchuk T.V.

Proline CONTENT AS INDICATOR OF TOLERANCE lawn grass to UV-C RADIATION

Chernivtsi National University by Y. Fedkovych,

Chernivtsi, Kotsyubinskogo 2, 58012

 

Анотація. Вивчено толерантність газонних трав до короткохвильового УФ. Побудовано ряди чутливості рослин до коротко- та довготривалої дії УФ-С.

Ключові слова: Lolium perenne L., Dactylis glomerata L., Phlеum pratеnsе L., УФ-С випромінювання, толерантність, чутливість, пролін.

Abstract. The tolerance of lawn grasses to shortwave UV has been studied. The rows of sensitivity of plants are built to short-and long-term UV-C.

Key words: Lolium perenne L., Dactylis glomerata L., Phlеum pratеnsе L., UV-C radiation, tolerance, sensitivity, proline.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>