Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
Ковалюк Ю.В.
ВАРІАНТОЛОГІЧНА СЕМАНТИКА АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
Буковинський державний фінансово-економічний університет (м. Чернівці)
 
Проблема варіативності англійської мови, попри тенденцію до глобалізації, набуває якісно нових векторів вивчення у контексті сучасної антропологічної парадигми. З позицій фразеології проведено дослідження на основі австралійського (Ч. Фернандо, П. Пітерс), американського (В. Ф. Бріль, К. Ю. Соткіна), британського (О. О. Нагорна, П. П’єріні) або поєднання британського й американського (А. Л. Ігнаткіна) варіантів англійської мови, однак дослідження міжваріантних  характеристик англійських фразеологізмів ще не отримало інтегрального опису у вітчизняній і зарубіжній англістиці.
Кодифікація варіантів англійської мови відкриває доступ до лексико-фразеологічного пласта, який вживається постійно носіями даного мовного колективу. Незважаючи на те, що загальне (GeneralEnglish) переважає над конкретним (VariantofEnglish), саме фразеологізми з онімним компонентом (далі – ФОК), які виникли у варіантах англійської мови експлікують етнокультурні риси їх носіїв, що збагачує загальноанглійський фонд. Варіантологічний аналіз семантики ФОК здійснено у формі від загального (GeneralEnglish) до конкретного (BritishEnglish, AmericanEnglish, AustralianEnglish, CanadianEnglish).
Варіантологічний аналіз застосовується для опису функціонально-семантичних аспектів значення та вживання англійських варіантно маркованих ФОК. При цьому лінгвокультурологічний аналіз ФОК, основне завдання якого полягає у тому, щоб ,,експлікувати культурну значимість мовної одиниці (тобто ,,культурні знання”) на основі зіставлення прототипної ситуації фразеологізму чи іншої мовної одиниці, його символьного прочитання з тими ,,кодами” культури, які відомі чи можуть бути запропоновані носію мови лінгвістом”, розглядається як одна із його складових.