Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Блашко Н.М., Марчук О.В., Гулай Л.Д.

СИСТЕМА MnSPr2S3GeS2 ЗА ТЕМПЕРАТУРИ 770 К

Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

В даній роботі вивчено фазові рівноваги у квазіпотрійній системі MnS – Pr2S3GeS2. За результатами рентгенофазового аналізу побудовано ізотермічний переріз цієї системи за температури 770 К.

Ключові слова: рентгенофазовий аналіз, ізотермічний переріз, сполуки РЗМ, метод порошку.

In this work is phase equlibria in the quasiternary system MnS – Pr2S3GeS2 was studied. After the results of the X-ray phase the isothermal section of this system was constructed for temperature 770 K.

Key words: X-ray phase analysis, isothermal section, rare earth compounds, powder diffraction.

Одним із шляхів пошуку нових напівпровідникових матеріалів є дослідження складних систем на основі бінарних сполук, які уже знаходять практичне використання. Дослідження фазових рівноваг у квазіпотрійній системі MnS – Pr2S3 – GeS2 дасть можливість з’ясувати природу хімічної взаємодії компонентів у системах аналогічного типу, умови утворення та існування нових фаз, що буде цінною інформацією для пошуку нових перспективних матеріалів.

Метою даної роботи є вивчення фазових рівноваг у системі MnS – Pr2S3 – GeS2 за температури 770 K.

Експериментальна частина. Синтез сплавів досліджуваної системи здійснювали в електричній муфельній печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна температура синтезу становила 1370 К. Гомогенізуючий відпал проводили на протязі 500 годин за температури 770 К. Рентгенофазовий аналіз проводили за дифрактограмами, які буль зняті в межах 2Θ = 10 – 80° (CuKa –випромінювання, зйомка по точках, 10° £ 2Q £ 80°, крок зйомки 0,05°, час відліку в точці – 1 с). Обробку даних здійснювали за допомогою пакету програм Powder Cell [1].

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>