Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 546.185.732’712:543.226
Антрапцнва Надежда Михайловна,Новак Иван Сергеевич,,,,,
ТЕРМОАНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Со(ІІ)-Mn(ІІ) ФОСФАТІВ ОКТАГІДРАТІВ
Antraptseva N.M. , Novak I.S.
THERMIC AND ANALYTICAL RESEARCHES of Co(II)-Mn(II) PHOSPHATES OCTAHYDRATES

Аннотация. Досліджено термоліз Со(ІІ)-Mn(ІІ) фосфатів складу Со3-xMnx(PO4)2•8Н2O (0<х≤1.0) із широкою областю гомогенності. Визначено, що їх зневоднення відбувається у три основні стадії і супроводжується повною аморфізацією твердої фази та процесами аніонної конден

Ключевые слова: фосфати, термоліз, аніонна конденсація, термічна стійкість

Abstract. Thermolysis of Со (ІІ)-Mn(ІІ) phosphates of composition Со3-xMnx(PO4)2•8Н2O (0<х≤1.0) with the wide area of homogeneity are investigated. It was found that their dehydration takes place in three basic stages and accompanied by the complete amorphisation o

Keywords: phosphates, thermolysis, anionic condensation, thermal stability

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>