УДК 658.5

Даніліна О.М.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

У даній статті розглянуті основні етапи формування системи оцінювання інноваційної стратегії розвитку підприємства, складнощі створення такої системи. Також автором запропонована модель оцінювання інноваційної стратегії розвитку на стадії її реалізації.

This article discusses the basic stages of formation evaluation system of innovation development strategy, the difficulties creating such a system. Also, the author offers a model evaluation of innovative development strategy for its implementation stage. 

Ключові слова: оцінювання; етапи оцінювання; інноваційна стратегія розвитку; цілі підприємства; критерії оцінювання.