Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 330.322:338.45

Акулюшина М.О.

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ТА НАПРЯМИ ЇХ ОПТИМІЗАЦІЇ

ОНПУ

 

В статті доліджується вплив на інвестиційні процеси в Україні факторів зовнішнього середовища, розглядаються зміни інвестиційного клімату країни, проведений  SWOT-аналіз її привабливості та описані основні напрямки розвитку інвестиційної сфери.

In this article there is investigated the influence of external environment factors on investment processes in Ukraine, is considered the changes of investment climate in the country, was made SWOT-analyze of its attractiveness and was described the general directions of development of the investment sphere.

I. Вступ

Інвестиційні процеси відіграють центральну роль в економіці, вони визначають її загальний стан. У результаті інвестування коштів збільшуються обсяги виробництва, росте національний доход, розвиваються й ідуть вперед в економічному суперництві галузі і підприємства найбільшою мірою задовольняючі попит на ті чи інші товари і послуги. Отриманий приріст національного доходу частково знову накопичується, відбувається подальше збільшення виробництва, процес повторюється безупинно. Таким чином, інвестиції, що утворюються за рахунок національного доходу в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення.

II. Постановка задачи

На сьогодні Україна знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень та змін.  Саме за таких умов, пріоритетними напрямками державної політики є підвищення інвестиційної привабливості країни та покращення інвестиційного клімату.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.