Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК 631.1.027
Сенив Роман Владимирович,,,,,,
ПРОБЛЕМЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Seniv Roman Volodymyrovych
PROBLEMS OF MARKETING ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Аннотация. В роботі розглядаються проблеми маркетингової діяль-ності сільськогосподарських товаровиробників у складних і динамічних умовах маркетингового середовища. Показано, що через несформованість інфраструктури аграрного ринку не здійснюється ринкове генерування цін. Виробники продукції обмежені у виборі альтернативних каналів розподілу.

Ключевые слова: маркетинг, інфраструктура, канали розподілу, монополія, ціна, адаптація

Abstract. The problems of marketing diyal'-nosti of agricultural commodity producers are in-process examined in the difficult and dynamic terms of marketing environment. It is rotined that through unformed of infrastructure of agrarian market the market generuting of prices is not carried out. The producers of products are limited in the choice of the alternative ductings of distributing.

Keywords: marketing, infrastructure, distributing ductings, monopoly, price, adaptation

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014