Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 65.012.4:[658.114+330.15]

Асмолова І.М.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ЯК ГОЛОВНИМ ФАКТОРОМ ВИРОБНИЦТВА ГОТЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ

Європейський університет бульвар академіка Вернадського, 16-В

 

UDC 65.012.4 [658,114 +330.15]

Asmolovа І.M.

STRATEGІCHNE UPRAVLІNNYA KAPІTALOM UC HEAD FACTOR VIROBNITSTVA GOTELNOGO PRODUCT

Єvropeysky unіversitet akademіka Vernadsky Avenue, 16-В

 У статті визначено необхідність дослідження капіталу готелів і проблем його регулювання в приватних готелях України в період підготовки до Євро-2012 і в період після проведення Євро-2012, яке вплинуло на зміцнення приватних готелів і підвищення ролі у процесах економічних перетворень. Досліджені і визначені проблеми управління капіталом, необхідність і значимість капіталу в приватних готелях. Визначено три стадії кругообігу капіталу приватного готельного підприємства.

Ключові слова: капітал приватних готелів, готельні послуги, приватні готелі.

The paper identified the need to study the problems of capital hotels and its regulation in the private hotels of Ukraine in preparation for Euro 2012 and in the period following the Euro 2012, which influenced the strengthening of private hotels and the role in the process of economic transformation. Investigated and identified the problem of capital management, the need and importance of capital in private hotels. Identifies three phases of the cycle of capital from the private hotel company.

Keywords: capital of private hotels, hotel services, private hotels.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012