Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 338

Мамонтова І.В.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВІ ВАЖЕЛІ: КЛАСИФІКАЦІЙНА ОЗНАКА  

Одеський національний економічний університет, Одеса, Преображенська 8, 65082

UDC 338

Mamontova I.V.

Budget-TAX leverage: classification features

Odesa National Economic University, Odesa, Preoprazenska 8, 65082

 

У доповіді розглядаються підходи до класифікації бюджетно-податкових важелів. Окреслені підходи до удосконалення класифікації бюджетно-податкових важелів з метою підвищення ефективності їх застосування.

Ключові слова: бюджетно – податкові важелі, класифікація, підвищення ефективності використання.

In this report we describe the approaches to the classification of budget-tax leverages. The approaches to improving the classification of budget-tax leverages to increase the efficiency of their use.  

Key words: budget-tax leverages, classification, the efficiency increasing of budget-tax leverages.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012