Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 332.1
Савчук Дмитро Михайлович,,,,,,
Інституційна база управління економічним і соціальним розвитком громади
Savchuk, Dmytro, Mikhailovich
The institutional framework for managing the community's economic and social development

Аннотация. Стаття присвячена аналізу процесів економічного і соціального розвитку територіальних громад. Проаналізовано шляхи фінансової підтримки соціального розвитку територіальних утворень, запропоновано пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення функціонуван

Ключевые слова: територія, розвиток, децентралізація, територіальна громада, соціальний розвиток, ресурсне забезпечення, організаційне забезпечення, законодавство, фінансування, адміністративно- територіальна реформа.

Abstract. . The article is devoted to the analysis of processes of economic and social development of territorial communities. The ways of financial support of the social development of territorial entities are analyzed, suggestions and recommendations for improvin

Keywords: territory, development, decentralization, territorial community, social development, resource support, organizational support, legislation, financing, administrative and territorial reform.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>