Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 339.9
Тростянецкая Элина Валериевна,,,,,,
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Trostianetska E.V.
PRINCIPLES OF VALUATION METHODS PERSONNEL THE ENTERPRISE

Аннотация. В роботі розглядаються основні різновиди ділової оцінки персоналу, що використовують на підприємстві. Основна увага приділяється поточній діловій оцінці робітника на відповідність займаній посаді та основним методам її проведення в сучасному бізнес-середо

Ключевые слова: ділова оцінка персоналу, оцінка відповідності займаній посаді, кваліфікаційні вимоги, критерії оцінки якості роботи.

Abstract. The paper examines the main types of business personnel evaluation, using the enterprise. The focus is on the current business assessment worker compliance position and the basic methods of its implementation in today's business environment Ukraine. The p

Keywords: business assessment of staff, assessment of the occupied position, qualifications, criteria for assessing the quality of work.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>