Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Гарасимов Вера Михайловна, Івасюта Михайло Володимирович,,,,,
АДАПТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ГІДРОКРЕКІНГУ
Harasymiv V.M. , Ivasuta M.V.
ADAPTIVE INTELLIGENT СONTROL SYSTEM OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS FOR HYDROCRACKING
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК
Даденков Сергей Александрович,,,,,,
МЕТОДИКА АНАЛИЗА ЗНАЧИМОСТИ ПАРАМЕТРОВ LONWORKS СЕТИ
Dadenkov Sergei Alexandrovich
LONWORKS NETWORK PARAMETERS ANALYSIS METHODOLOGY
 
УДК
Лагойда Андрій Іванлвич,Майкович Євген Петрович,Зварич Галина Григорівна,Лагойда Людмила Іванівна,,,
Моделі автокореляційних функцій ергодичних випадкових процесів у системі керування бурінням свердловин
Lahoida A.I, Maikovych Ie. , Zvarych H. , Lahoida L.
STATISTICAL IDENTIFICATION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF BORING PUMPING INSTALLATIONS FOR OPTIMIZATION CONTROL
 
УДК
Чупріна Маргарита Олександрівна,Толбатов Андрій Володимирович,Толбатов Сергій Володимирович,Толбатов Володимир Аронович,Толбатова Олена Олександрівна,,
НАПРЯМИ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ В УМОВАХ IННОВАЦIНОГО РОЗВИТКУ ПIДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Chuprina Margaryta Oleksandrivna, Tolbatov Andrii Volodymyrovych, Tolbatov Sergii Volodymyrovych, Tolbatov Volodymyr Aronovych, Tolbatova Olena Oleksandrivna
AREAS OF APPLICATION OF CLOUDY SERVICES IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES OF UKRAINE
 
УДК
Левченко Андрей Александрович,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧИСЛОВОГО ЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ
Levchenko Andrii Oleksandrovich
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR PROVISION OF NUMERICAL VALUE OF PARAMETERS
 
УДК
Левченко Андрей Александрович,Шарипова Ильнара Вильевна,Зайченко олександр Сергеевич,,,,
РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ SMOOTHSTRIMING ДЛЯ ЗМІНИ НАПРЯМКУ ВІДЕОПОТОКУ
Levchenko Andrii Oleksandrovich, Sharipova Ilnara Vil evna, Zaichenko Oleksandr Sergttvich
FEATURES OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR PROVISION OF NUMERICAL VALUE OF PARAMETERS