УДК 637.1(477)
Муштай Валентина Анатолиевна,,,,,,
ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В РЕГІОНІ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Mushtaі V.A.
MANUFACTURE OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN A REGION: STATE AND PROSPECTS
 
УДК УДК 619: 614.31:579:637.
Таран Тетяна Володимирівна,Якубчак Ольга Миколаївна,Панкова Юлія Василівна,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ М’ЯСА, ОТРИМАНОГО ВІД ВИМУШЕНО ЗАБИТИХ ТВАРИН
Iakubchak O.N., Taran T. V., Pankova Yu.A.
MEAT RESEARCH RECEIVED FROM PROTEIN ANIMALS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 068:243.25
Антоненко Артем Васильович,Земліна Юлія Володимирівна,Грищенко Игор Миколайович,Бровенко Тетяна Вікторівна,Ахмад Лейла Джалалівна,,
ТЕХНОЛОГІЇ НАПОЇВ З ВИКОРИСТАННЯМ НАТУРАЛЬНИХ ДОБАВОК З ФРУКТІВ
Antonenko A.V., Zemlina U.V., Grishchenko I.M., Brovenko T.V., Ahmad L.D.
TECHNOLOGY DRINKS WITH THE USE OF NATURAL FRUIT SUPPLEMENTS
 
УДК 635.13:581.19
Завадская Оксана Владимировна,,,,,,
ЯКІСТЬ СВІЖОЇ ТА СОЛОНОЇ ПРОДУКЦІЇ БУРЯКА СТОЛОВОГО РІЗНИХ СОРТІВ
Zavadska O.V.,Rumak Yu.V.
QUALITY OF FRESH AND PICKLES BEETROOT’S PRODUCTION DIFFERENT VАRIETIES