Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК. 621.771.24
Єрьомкин Євген Анатолійович,Бочанов Павло Анатолійович,Кох Антон Костянтинович,Бомко Іван Васильович ,Чубенко Андрій Вікторович,,
ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТОНКОГО ЛИСТА ГОФРОВАНОЇ ФОРМИ ЗА ДОПОМОГОЮ НОВОЇ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
Yeromkin E.A., Bochanov P.A., Kokh A.К., Bomko I.V., Chubenko A.V.
STUDY THE POSSIBILITY OF OBTAINING A THIN SHEET OF CORRUGATED BY MEANS OF NEW ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES

Аннотация. У статті наводиться математична модель розрахунку енергосилових параметрів процесу розгинання гофрованого листа в прямий. Наведено аналіз останніх патентних досліджень, публікацій і патентів. Одним з питань для вирішення цієї проблеми є моделювання процес

Ключевые слова: гофрований лист, вигин, розподіл сил, радіус гофр, профіль валків.

Abstract. The artical deals a mathematical model for calculation of energy-power parameters of the process of expansion of the corrugated sheet in a straight line. The analysis of recent patent researches, publications and patents is given. One of the questions to

Keywords: corrugated sheet, bend, force distribution, corrugate radius, roll profile

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>