Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.946
Опанасенко Роман Вікторович,Орел Ольга Володимирівна,,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЇ ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА
Opanasenko Roman., Orel Olha
THE INVESTIGATION OF WEB-DESIGNER PROFESSION RELEVANCE

Аннотация. Анотація: в статті розглянуто основні технології створення веб-сайту, проаналізовано кадрове забезпечення фахівців веб-дизайнерів у провідних ІТ-компаніях. Виділено такі поняття, як веб-розробки, веб-програміста, веб-дизайну. Здійснено аналіз праці веб ро

Ключевые слова: веб-дизайн, веб-розробка, веб-розробники, Front End, Back End, Full Stack, веб-сайт, верстка сайтів.

Abstract. Abstract: the main technologies of web site creating in the article are observed,staff providing of specialists web designers in the leading IT companies is analysed. Such conceptions as web development,web program,web design are highlighted. The analysis

Keywords: web design, web development, web developers, front end, back end, full stack, website, layout sites.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>