Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004.02
Мельник Юрій Володимирович,,,,,,
ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКУ УДОСКОНАЛЕННЯ ІСНУЮЧИХ АЛГОРИТМІВ ПРОКЛАДАННЯ МАРШРУТУ ДО ТОЧКИ ПРИЗНАЧЕННЯ
Melnyk Y.V
DETERMINE THE DIRECTION OF IMPROVEMENT OF EXISTING ALGORITHMS FOR LAYING THE ROUTE TO THE DESTINATION POINT

Аннотация. Були досліджені існуючі алгоритми для прокладання маршрутів. Встановлено, що вони мають ряд недоліків, які не дозволяють їм виконувати покладені на них функції у відповідності з вимогами сьогодення. В результаті проведених досліджень встановлено, що персп

Ключевые слова: пошук шляху, алгоритм Дейкстри, алгоритм Флойда, алгоритм Беллмана-Форда, алгоритму А*.

Abstract. Existing algorithms for laying routes were explored. It is established that they have a number of shortcomings that do not allow them to perform the functions assigned to them in accordance with the requirements of the present. As a result of the research

Keywords: search path, Dijkstra algorithm, Floyd algorithm, Bellman-Ford algorithm, A * algorithm.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>