Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК УДК 631.84+661.152.5:633.11
Кудрявицкая Алина Николаевна,,,,,,
ФАКТОР ТЕХНОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДОБРИВА «КРИСТАЛОН ОСОБЛИВИЙ» ПІД ОЗИМУ ПШЕНИЦЮ
Kudriawytzka A.N./
FACTOR OF TECHNOGENIC DANGER OF APPLICATION OF COMPLEX FERTILIZER "CRYSTALON IS SPECIAL" UNDER WINTER

Аннотация. Великої небезпеки трофічним зв’язкам в агробіоценозі завдає недоцільне застосування мінеральних добрив, інсектицидів, гербіцидів. Рослинництво повинно бути екологічно доцільним виробництвом. Цьому буде сприяти застосування комплексного добрива Кристалон о

Ключевые слова: небезпека, агробіоценоз, пшениця озима, добрива, азотні добрива, урожай, якість, білок, “сира” клейковина, ґрунт.

Abstract. Дослідженнями на лучно-чорноземному грубопилувато-легкосуглинковому ґрунті встановлено, що проведення позакореневого підживлення азотними добривами та Кристалоном особливим, обумовлює значні зміни у величині урожайності та показників якості зерна пшениці

Keywords: Кey words: danger, agrocoenosis winter wheat, fertilizers, nitric fertilizers, harvest, quality, albumen, “raw gluten”, soil.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>