Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Ліщина Валерій Олександрович,Степанюк Дмитро,Вознюк Анастасія,Ілюшик Ольга,,,
SMART CITIES AND THEIR PERSPECTIVES IN THE 21ST CENTURY
Valerii Lishchyna, Dmytro Stepsniuk, Anastasiia Vozniuk, Olga Iliushyk
SMART CITIES AND THEIR PERSPECTIVES IN THE 21ST CENTURY

Аннотация. У статті досліджено сучасний етап розвитку так званих старт-міст. Розглянуто основні концепції та напрямки можливого застосування певних можливостей, що дозволять розширити функціонал сучасного міського простору. Окреслено наявні та майбутні елементи роз

Ключевые слова: розумні міста, кібербезпека, футуризм, соціальний простір, бездротові системи

Abstract. In the article the modern stage of development of so-called smart cities is explored. The main concepts and directions of possible application of certain possibilities that will expand the functional of modern urban space are considered. The existing and

Keywords: smart cities, cybersecurity, futurism, social space, wireless systems

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>