Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Муштай Валентина Анатолиевна,,,,,,
ПУБЛІЧНО - ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
Mushtaі V.A.
PUBLIC - PRIVATE PARTNERSHIP AS AN ACTIVITY OF ACTIVATION OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE

Аннотация. В роботі зазначено, що для вітчизняних аграрних підприємств публічно – приватне партнерство має стати способом підвищення продуктивності, покращання доступу до інноваційних технологій, що сприятиме нарощуванню обсягів та покращенню якості сільськогосподар

Ключевые слова: аграрне підприємство, держава, сільські території, партнерство, науково - дослідна діяльність, інновації, стратегія, стратегічний розвиток, продовольча безпека, товарна політика, нанотехнології, асортимент, оптимізація, економічне зростання, ефективний зб

Abstract. . In the face of growing competition in the domestic and world agro-food markets, there was a need for new forms of interaction between all stakeholders in the development of the agro-industrial complex. The vector of development of integration processes

Keywords: agrarian enterprise, state, rural territories, partnership, research, innovations, strategy, strategic development, food safety, commodity policy, nanotechnology, assortment, optimization, economic growth, effective sales, integration processes.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>