Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК
Спирина Ирина Дмитриевна,Шорников Андрей Владимирович,Гненная Ольга Николанвна,Фаузи Елизавета Сергеевна,Шевченко Юлия Николаевна,,
ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НА ДИСЦИПЛІНІ «ПСИХІАТРІЯ, НАРКОЛОГІЯ»
Spirina Iryna Dmytrivna, Shornikov Andrii Volodimirovich, Hnenna Olha Mykolaivna, Fawzy Yelizaveta Sergeevna, Shevchenko Yuliia Mykolaivna
FEATURES OF THE PERCEPTION OF MEDICAL STUDENTS IN EDUCATIONAL PROSS OF DISCIPLINE «PSYCHIATRY, NARCOLOGY»

Аннотация. У статі проаналізовані типи сприйняття серед 54 студентів IV курсу медичного факультету під час навчання на дисципліні «Психіатрія. Наркологія», серед яких оцінку відмінно отримали 7 студентів (12,96%), оцінку добре утримало 38 студентів (70,37%), задов

Ключевые слова: Особливості сприйняття, студенти, успішність, психіатрія, наркологія

Abstract. The purpose of this article is to define the type of perception of medical students and the impact of its features on their success.The article analyzes the types of perception among 54 students of the IV course of the medical faculty during the study on

Keywords: Features of perseption, students, progress, psychiatry, narcology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>