Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Сидорович Марина Михайловна,,,,,,
КАТЕГОРІЯ «ЗАКОН» У БІОЛОГІЇ - СКЛАДОВА НАУКОВОГО БАЗИСУ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ З БІОЛОГІЇ В ШКОЛЯРІВ
0
CATEGORY «LAW» IN BIOLOGY IS CONSTITUENT OF SCIENTIFIC BASE OF METHODICAL SYSTEM FORMING THEORETICAL KNOWLEDGES FROM BIOLOGY FOR SCHOOLBOYS,Sidorovih M.M.

Аннотация. Розроблення педагогічної технології розвитку теоретичного мислення учнів під час навчання біології потребує доведення наявності повноцінного теоретичного фундаменту в науки про життя. Праця розглядає це питання стосовно статусу біологічного закону на осно

Ключевые слова: інноваційна педагогічна технологія, закон, закономірність, теоретичний фундамент біології

Abstract. Development of pedagogical technology of development of theoretical thought of students during the studies of biology needs leading to of presence of valuable theoretical foundation in sciences about life. Labour examines this question in relation to stat

Keywords: innovative pedagogical technology, law, conformity to law, theoretical foundation of biology

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>