Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Чупахина Светлана Васильевна,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕНТ
Chupakhina Svitlana Vasilivna
Innovative approaches to the formation of inclusive competence of future teachers: Ukrainian content

Аннотация. В статті проаналізовано особливості формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів в умовах інклюзивного освітнього середовища. Доведено актуальність та доцільність дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до роботи з дітей

Ключевые слова: інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, готовність до професійної діяльності, компетентнісний підхід, інклюзивна компетентність майбутніх учителів, ключові компетентності.

Abstract. It was analyzed the peculiarities of formation of inclusive competence of future teachers in conditions of inclusive educational environment. It was proved the actuality of the problem of forming the readiness of future teachers for work with children wit

Keywords: inclusive education, inclusive educational environment, children with special educational needs, readiness for professional activity, competence approach, inclusive competence of future teachers, key competencies.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>