Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Войцеховский Владимир Иванович,Боровик В,Васьківська С.,Орловський М.,,,
ВМІСТ БІЛКА І КЛЕЙКОВИНИ В ЗЕРНІ РІЗНИХ СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНУ ЗБИРАННЯ
Voitsekhіvskii V. , Borovik V., Vaskivska S., Orlovskiy N.
CONTENT OF PROTEIN AND GLUTEN IN THE GRAIN OF DIFFERENT SORTS OF WINTER WHEAT DEPENDING ON THE TIME OF HARVESTING

Аннотация. Забезпечення промисловості високотехнологічною сировиною важливе завдання сільського господарства. Дослідження проведені у виробничих умовах виявили, що строк збирання не суттєво впиває на формування білка та клейковини. Серед досліджуваних сортів вищий в

Ключевые слова: зерно, пшениця озима, білок, клейковина, термін збирання

Abstract. Providing industry with high-tech raw materials is an important task of agriculture. Studies conducted in production conditions have found that the harvesting period does not significantly ease the formation of protein and gluten. Among the studied variet

Keywords: grain, winter wheat, protein, gluten, harvesting time

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>