Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК
Косьянчук Нина Ивановна,,,,,,
ВПЛИВ ВІДХОДІВ ТВАРИННИЦТВА НА ДОВКІЛЛЯ
Тваринницькі об’єкти створюють екологічну загрозу довкіллю, переважно у зв’язку з необхідністю утилізації відходів, які при недбалому господарюванні можуть потрапляти у гео –, гідро – і повітряне середовище. Для вирішення екологічних проблем необхідно впр
Kos'yanchuk N.I.

Аннотация. Livestock facilities pose an environmental threat to the environment, mainly due to the need to recycle waste, that if poorly managed, can get into the geo -, hydro - and air environment. To solve environmental problems, it is necessary to introduce low-w

Ключевые слова: environment, modernization, non-waste technologies, ecological threat, waste water.

Abstract. навколишнє середовище, модернізація, безвідходні технології, екологічна загроза, стічні води.

Keywords: Сорокина Н.Г.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>