Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК
Курляк Петр Емелянович,Костишин Володимир Степанович,Бацала Ярослав Васильевич,,,,
MODELING OF ENERGY CONVERTERS OF DIFFERENT PHYSICAL NATURE
Kurliak P. О., Kostyshyn V.S., Batsala Y.V.
MODELING OF ENERGY CONVERTERS OF DIFFERENT PHYSICAL NATURE

Аннотация. В статті розглянуто методологію моделювання перетворювачів енергії та описано основні постулати методу Bond Graph. Здійснено порівняння двох різнопланових аналогій між фізичними змінними систем різної фізичної природи та обґрунтовано доцільність застосува

Ключевые слова: перетворювач енергії, моделювання, енергетичний підхід, Bond Graph

Abstract. This article discusses the methodology of modeling energy converters and describes the basic tenets of the Bond Graph method. The comparison of two different analogies between physical variables of systems of different physical nature is made, and the exp

Keywords: energy converter, modeling, energy approach, Bond Graph

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>