УДК 622.279
Дубей Наталия Владимировна,,,,,,
ГЕОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ГАЗОВИХ РОДОВИЩ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
Dudei N.V.
GEOLOGICAL FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE GAS FIELDS OUTER ZONE OF THE PRECARPATHIAN FOREDEEP
 
УДК 330.552:553.98(477)
Михайлів Ірина Романівна,Ляху Михайло Васильович,,,,,
Економічна оцінка інвестиційних проектів на нафту і газ як практичне застосування класифікації запасів і ресурсів
Mykhailiv I.R., Liakhu M.V.
ECONOMIC EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS IN OIL and GAS AS A PRACTICAL APPLICATION OF the CLASSIFICATION of the reserves and resources
 
УДК :553.548
Сурова Віра Миколаївна,,,,,,
Колекційне каміння Криму
Surova V.M.
COLLECTION STONES OF CRIMEA
 
УДК 622.279
Войцицкий Ростислав Игоревич,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ КОЛЕКТОРСЬКИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НИЖНЬОСАРМАТСЬКИХ ВІДКЛАДІВ І ДОРОЗРОБКИ ПОКЛАДІВ ГАЗУ ПИНЯНСЬКОГО ГАЗОВОГО РОДОВИЩА
Voytitskyi, Rostislav, Igorovich
THE FEATURES OF COLLECTOR PROPERTIES OF LOWSARMATIAN DEPOSITS GAS RESERVES AND DEVELOPMENT PYNYANY GAS FIELD
 
УДК 550.8:553.98(477)
Піварчук Тарас Михайлович,,,,,,
ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
Fedoryshyn D. D., Shturmak I. T., Pivarchuk T. M
ESTIMATION THE PROSPECTS OIL-AND-GAS BEARING IN SOUTH-EASTERN AREA OF INTERNAL ZONE CARPATHIAN FOREDEEP
 
УДК 552.578.3
Мазур Анна Павлівна,,,,,,
ПОШИРЕННЯ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ І ФЛЮЇДОУПОРІВ КРЕЙДОВИХ ВІДКЛАДІВ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ ТА ЇХ НАФТОГАЗОНОСНІСТЬ
Mazur, Anna, Pavlivna
DISTRIBUTION AND HYDROCARBON SATURATION OF PRECARPATHIAN'S FOREDEEP OUTER ZONE CRETACEOUS DEPOSITS