УДК 551.782
Горванко Галина Денисівна,Боднарчук Володимир Степанович,Максимів Марія Ігорівна,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВЕРХНЬОПЛІОЦЕНОВИХ АЛЮВІАЛЬНИХ ВІДКЛАДІВ КОПАНЬСЬКОЇ ТЕРАСИ ЗАКАРПАТТЯ
Gorvanko G.D., Bodnarchuk V.S.
THE FEATURES OF UP PLIOCENE ALLUVIUM DEPOSITS FORMING OF KOPANSKA TERRACE OF THE TRANSCARPATHIAN