Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК  061.3(367)(437)

Тонких С.В.

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОГО КОНГРЕСУ 1848 РОКУ, ЯК ВІДПОВІДЬ НА ФРАНКФУРТСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ ЗБОРИ НІМЕЦЬКОГО НАРОДУ
Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету
ім. М. П. Драгоманова,м. Київ, вул. Освіти 6,03037
UDC 061.3(367)(437)

TonkikhSerhiy
PREPARATORY WORK FOR THE SLAVIC CONGRESS IN 1848 AS RESPONSETO THE FRANKFURT NATIONAL
MEETING OF THE GERMAN PEOPLE
Institute for History Education National Pedagogical University.
M.P.Dragomanov Kyiv, str. Osvity 6,03037

В даній доповіді  висвітлено передумови,причини проведення Слов’янського конгресу 1848 року в місті Прага. Продемонстровані попередні заходи, які були необхідні для проведення конгресу, висвітлені питання винесені на розгляд конгресу та структура проведення заходу.

Ключові слова: Слов’янський конгрес, Весна народів, імперія Габсбургів, панславізм, конституції  Паульскірхе, Павел Шафарик

In this report we describe the Slavic Congress in 1848 in Prague. Demonstrated previous measures that were necessary for the Congress, as well as issues discussed by Congress, as well as the structure of the event.

Keywords: Slavic Congress,Spring nations, the Habsburg Empire, Pan-Slavism, constitutionPaulskirche, Pavel Safarik


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>