Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 94(477):343.264 “1939-1945”
Исакова Наталия Петровна,Носовець Алина Владимировна,,,,,
ПРАВОВЕ СТАНОВИШЕ ОСТАРБАЙТЕРІВ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
Isakova N.P., Nosovets A.V.
THE LEGAL STATUS OF OSTARBEITERS DURING THE WORLD WAR II

Аннотация. Стаття присвячена дослідженню окремої спільноти громадян України, котрі в роки Другої світової війни перебували на примусовій праці в нацистській Німеччині й належали до категорії остарбайтерів. Особлива увага зосереджена на аналізі їх правового та соціал

Ключевые слова: : Друга світова війна, Чернігівська область, остарбайтери, примусова праця, знак “ost”, німецький окупаційний режим, примусове вивезення українського населення, правове становище.

Abstract. The article examines social group of citizens of Ukraine who forcibly worked in Nazi Germany during the World War II and belonged to the category of Ostarbeiters. Special attention is paid to the social and legal status of Ostarbeiters in Germany.

Keywords: World War II, Chernihiv region, Ostarbeiters, forced labor, label “ost”, German occupation regime, the forced deportation of Ukrainian population, the legal status.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>