Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 328:33.021.8(477)
Казанак Максим Вікторович,,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Kazanak, Maksym, Viktorovich
PROSPECTS FOR REFORMING THE POLITICAL SYSTEM OF UKRAINEF UKRAINE

Аннотация. У статті висвітлено проблему політичної системи держави, а також фактори, які доцільно врахувати при проведенні наступних політичних перетворень в нашій країні. Перспективи змін у законодавчій та судовій гілках влади, проблеми, та шляхи їх вирішення.

Ключевые слова: політична система, політична реформа, політичні зміни, реформування політики держави.

Abstract. The article highlights the problem of the political system of the state, as well as factors that should be taken into account when conducting the following political changes in our country. Prospects for changes in the legislative and judicial branches of

Keywords: political system, political reform, political changes, reform of the state policy.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>