Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 677.014.2/.3

Сукач Г.І.

ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Львівська комерційна академія

UDC 677.014.2/.3

Sukach G.I.

PROBLEM OF RESEARCH OF CONSUMER PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS

Lviv commercial academy

В даній доповіді розглядаються недоліки, та методи покращення споживних властивостей текстильних матеріалів.

Ключові слова: текстильні матеріали, споживні властивості, виробництво тканин, екомаркування.

Failings, and methods of improvement of consumer properties of textile materials are examined in this lecture. 

Key words: textile materials, consumer properties, production of fabrics, ekomarkuvannya.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>