Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 338.242.2

Мокряк Е.В.

ОЦІНКА ВПЛИВУ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Криворізький національний університет, Кривий Ріг, К. Маркса 64, 50000

UDC338.242.2

Mokryak E.V.
ASSESSMENT OF THE IMPACT FACTORS OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT ON THE EFFECTIVENESS OF THE CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM IN THE ENTERPRISES OF UKRAINE

Kryvyy Rih National University,Kryvyy Rih K. Marksa 64, 50000

В доповіді визначені фактори зовнішнього інституційного середовища, які мають особливий вплив на ефективність системи корпоративного управління на промислових підприємствах України. Намічені заходи, спрямовані на створення сприятливих інституціональних умов для підвищення ефективності корпоративного управління.

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративний контроль, інституційне середовище корпоративного управління, корпоративне законодавство, судово-арбітражна система, фондовий ринок, корпоративна культура.

In this report, we have identified institutional environmental factors that have the greatest impact on the effectiveness of corporate management in the industrial enterprises of Ukraine. Outlined measures aimed at creating favorable conditions for improving the effectiveness of corporate management

Key words: corporate management, corporate control, corporate law, courts and arbitration system, the stock market, corporate culture.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>