УДК 376.012.31:056.36
Спивак Людмила Анатольевна,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРИРОДООХОРОННОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ
Spivak L. A., Alekseyeva A. O.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN SECONDARY SPECIAL SCHOOLS
 
УДК 304.4
Співак Ярослав Олегович,,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Spivak Ya. O., Filippov M. Yu.
FEATURES OF FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE SOCIAL WORKERS
 
УДК УДК 373.048:331.54
Мудрый Ярослав Сергеевич,,,,,,
ПІДГОТОВКА СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
Mudryi Y.S.
TRAINING OF SENIOR PUPILS’ PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION