Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 159.9:61

Казаннікова О.В.

ПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА

Херсонський державний університет Херсон, в. 40років жовтня

UDC 159.9:61

Kazannikova E.V.

PSYCHOLOGICAL COMPETENCE

Kherson State University Kherson, in. 40years October

 У докладі проаналізовано зміст психологічної компетенції в професійній діяльності педагога. Визначені та охарактеризовані компоненти та критерії психологічної компетентності педагога. Показана роль особистісних якостей педагога як критерія ефективності його професійної діяльності.

Ключові слова:  професійна компетентність, педагогічна діяльність, психологічна компетентність, комунікативна компетентність, рефлексія, емпатія.

The paper explores the meaning of psychological competence in the profession of the teacher. Identified and described components and criteria for psychological competence of the teacher. The role of the personal qualities of the teacher as the criteria for the effectiveness of its professional activities.

Keywords: professional competence, educational activities, psychological competence, communicative competence, reflection, empathy.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012