Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 502.131.1:378

Мартинюк І. А.

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Героїв оборони 15, 03041

UDC 502.131.1:378

Martynyuk I. A.

WAYS OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT REALIZATION IN THE INSTITUTIONS OF HIGHER LEARNING

National university of life and environmental sciences of Ukraine,

Kyiv, Heroes of defence 15, 03041

 
Секции-декабрь 2012