Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 371.31:004.9:51

Бєсова О.Г.

Використання середовища MOODLE при викладанні математики

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Мелітополь, Леніна, 20, 72312

UDC 371.31:004.9:51

Besova O.G.

ENVIRONMENT USING MOODLE IN TEACHING MATHEMATICS

Melitopol State Pedagogical University named after Bohdan Khmelnytsky, Melitopol, Lenin, 20, 72312

 В даному докладі викладена методика створення дистанційних курсів в середовищі MOODLE. Викладання математики за допомогою дистанційного курсу «Історія математики».

Ключові слова: перевірка знань, дистанційне навчання, дистанційний курс, середовище MOODLE.

In this article To the technique of distance learning courses among MOODLE.  Teaching mathematics through distance course "History of Mathematics".

Keywords: examination, distance learning, distance learning course, the environment MOODLE.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012