Рейтинг пользователей: / 6
ХудшийЛучший 
УДК UDC 372.891:376.42
Одинченко Лариса Константиновна,Скиба Татьяна Юрьевна,,,,,
ДО ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ КУРСУ ГЕОГРАФІЇ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ
Odynchenko L.K., Skyba T.U.
TO A PROBLEM OF CONTENT UPDATES OF COURSE GEOGRAPHY FOR CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION

Аннотация. У статті розглянуто структуру та змістовий компонент у навчанні географії дітей з вадами розумового розвитку, визначено загальну мету географічної освіти, розкрито основні завдання щодо вивчення окремих курсів географії в спеціальній школі

Ключевые слова: спеціальна школа, учні з вадами розумового розвитку, географія, навчальна програма, зміст.

Abstract. The article covers such points as the structure and contents component in geography teaching children with mental retardation, the overall target geographic education, the basic tasks for individual study geography course in a special school.

Keywords: special school, children with mental retardation, geography, educational programs, the content.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015