УДК УДК 159. 923
Жиляк Наталия Викторовна,,,,,,
ВИВЧЕННЯ ІДЕЙ РЕФЛЕКТОРНОГО КІЛЬЦЯ В ІСТОРІЇ ПСИХОЛОГІЇ: ВІД Р. ДЕКАРТА ДО М.О. БЕРНШТЕЙНА
Zhilyak Natalia Viktorovna
STUDY OF REFLECTOR RING IDEAS IN THE HISTORY OF PSYCHOLOGY: FROM R. DEKARTA TO M.O. BERNSTEIN