УДК 821.111(73)-1:82.091
Митина Любовь Сергеевна,,,,,,
БІБЛІЙНІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ПОЕТИКИ БОБА ДІЛАНА
Mitina L.S.
BIBLICAL REMINISCENCES OF THE BOB DYLAN'S POETICS
 
УДК 82-93:31
Сидоренко Наталия Ивановна,,,,,,
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ЖАНРОВОЇ ПОЕТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОВІСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ 60-80-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ
Sydorenko N.I.
THE PROBLEM OF GENRE POETRY DEVELOPMENT OF THE UKRAINE NARRATIVE FOR 60-80 YEARS THE XX CENTURY CHILDREN