Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 004.9:373
Панасюк І. Б.
МОЖЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк, Потапова 9, 43025
UDC 004.9:373  
Panasiuk I. B
 
POSSIBILITIES OF DISTANSE COURSE CREATION VIA THE MEANS OF INFORMATIONAL ENVIRONMENT MOODLE
Lesia Ukrainka East European National University, Lutsk, Potapova 9, 43025

Анотація. Розглянуто інформаційне середовище Moodle з точки зору можливостей створення у ньому дистанційного спецкурсу для студентів.

Ключові слова: дистанційний курс, інформаційне середовище Moodle, система дистанційної освіти, особливості розробки дистанційного курсу, модернізація системи освіти.

Аннотация. Рассмотрено информационную среду Moodle с точки зрения возможностей создания в ней дистанционного спецкурса для студентов. Ключевые слова: дистанционный курс, информационная среда Moodle, система дистанционного образования, особенности разработки дистанционного курса, модернизация системы образования.

Abstract. Information environment Moodle is regarded from the point of view of creation in it a special course for students of distant education.

Keywords: distance course, the information environment Moodle, distance education system, especially the development of distance learning course, the modernization of the education system.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>