УДК 51-7(075.8)
Чорний Ростислав Орестович,Білинський Андрій Ярославович ,Кінаш Орест Михайлович,,,,
ОЦІНКА ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ТА ОПТИМАЛЬНА СРАХОВА СТАВКА У ВИПАДКУ РОЗПОДІЛУ ВЕЙБУЛА
ChornyyR.O., Bilynskyi A.Ya., Kinash O.M.
EVALUATION OF THE BANRKUPCY PROBABILITY AND OPTIMAL INSURANCE RATE IN CASE OF WEIBULL DISTRIBUTION