Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 631.162:657.1.014.134:004.78

Людвенко Д.В.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ. Сучасна економічна світова криза показала наскільки ми не готові до глобальних перетворень. Ще одним кроком кризи в Україні є прорахунки економічної політики в сільському господарстві на макрорівні. Вітчизняні підприємства, отримавши значну економічну свободу (спрощену систему оподаткування, державні дотації, безпроцентні кредити тощо) не змогли гідно вийти із цього становища. Точніше, не можуть вжити своєчасних і якісних управлінських рішень, головним чином, в силу браку, недостатньою оперативності і недосконалості методів і засобів обробки необхідної облікової інформації, а можливо і недостатньо кваліфікованим персоналом. У результаті керованість усередині сучасних аграрних підприємств значно знизилася, і однією з головних причин цієї тенденції є відсутність ефективної системи обліково-інформаційної підтримки управління. Дослідження інформаційних систем підприємств свідчить, що 40-50% всієї інформації є надлишкової в інформаційному потоці і в той же час в обліку відсутній близько 50% необхідної інформації для управління, а прийняття рішень найчастіше базується на інтуїції, ніж на точної і об'єктивної інформації. Навіть на тих підприємствах, де встановлена велика кількість комп'ютерів, мережеве обладнання, найсучасніше програмне забезпечення часто до 80% управлінських процесів не мають інформаційної підтримки.[3, с. 26]

 

Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основним джерелом такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, необхідної для управління, а й для узагальнення результатів у масштабі галузей і народного господарства в цілому.

Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з виробництвом продукції сільського господарства, а й зовнішні користувачі інформації, які мають прямий фінансовий інтерес: банки - при вирішенні питання про надання кредитів аграріям; постачальники - при укладенні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей; інвестори, засновники, акціонери, яких інтересує рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів). Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління.

 

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ с рисунками >>>